Welkom

Welkom op de website van Notaris Kraayenhof te Berkelland (standplaats Borculo). Wij verrichten alle voorkomende notariële werkzaamheden.
Bij ons kunt u rekenen op een gedegen benadering van de notariële (advies-)praktijk, waarbij aandacht voor uw persoonlijke situatie als cliënt centraal staat.

Wij zijn er voor u!
Stacks Image 1669
Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen; welke vorm past het beste bij u? Bent u al jaren samen? Dan is het goed om eens na te gaan of de gemaakte afspraken nog wel passen bij uw huidige situatie, privé en zakelijk. Doe de test.

Relaties & Familie

Gezins- en familierelaties worden steeds complexer. Naast het traditionele gezin komen andere vormen in toenemende mate voor. 1-ouder-gezinnen, tweede huwelijken met kinderen uit eerdere relaties, samenwoning na eerder huwelijk, enz.
Voor verdere informatie, klik hier.

Onderneming

Ondernemers bezoeken vaker een notariskantoor dan de gemiddelde burger. Het is voor ondernemers belangrijk om bedrijfsmatige- en privézaken goed op elkaar af te stemmen en te regelen. Juist daarom is het zinvol te kiezen voor een notaris die zowel kennis heeft van het familierecht, van de overdracht van onroerende zaken als van het ondernemingsrecht. Die kennis vindt u bij ons kantoor. Voor verdere informatie, klik hier.

Onroerend goed

U neemt in uw leven veel belangrijke beslissingen. Eén van de belangrijkste is het kopen van een huis. Daar is doorgaans veel geld mee gemoeid. U neemt met de koop veel verplichtingen op uw schouders, en ook veel risico's. De meeste risico's kunnen worden voorkomen met een juridisch goed doortimmerde koopakte. De koopakte is de basis voor de uiteindelijke levering van uw huis, via de transportakte. Anders dan u misschien denkt, is er niets voorlopigs aan de koopakte. Alle reden om de koop grondig aan te pakken. Voor verdere informatie, klik hier.
Stacks Image 129
Heeft u een eigen bedrijf of bent u startende ondernemer? Dan is het goed om eens stil te staan bij de keuze van uw bedrijfsvorm. Besloten vennootschap (bv), eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap: wat past het beste bij u en uw onderneming? Doe de test.

@uwnotaris (in bewerking)

Aktueel

Deze site wordt binnenkort vernieuwd.


Bijtelling vermogensinkomen zorgkosten

Vanaf 1 januari 2013 telt niet alleen uw inkomen mee bij de bepaling hoeveel geld u zelf moet bijdragen voor uw AWBZ-zorg, zoals opname in een zorginstelling, ook uw vermogen wordt daarbij betrokken. Gaan we terug naar de tijd waarin het gevreesde “eigen huis opeten” gold? De eigen woning valt in box 1, de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait hebben wel invloed op de hoogte van uw inkomen. Dus indirect is uw eigen woning wel van invloed op de eigen bijdrage.
Voor de vaststelling van de eigen bijdrage wordt er 12% van uw spaargeld en rente-inkomsten bij uw inkomen opgeteld. Met een laag inkomen en veel spaargeld pakt uw eigen bijdrage hoger uit en heeft u voor betaling daarvan een deel van uw spaargeld nodig. Wat kunt u doen om de pijn te verzachten?
Het is zinvol om na te gaan of uw in uw testament is geregeld dat uw kinderen na overlijden van een van de ouders hun erfdeel kunnen opeisen in het geval de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als de kinderen in die situatie inderdaad hun erfdeel opeisen, wordt het vermogen van de langstlevende ouder kleiner en is er minder bijdrage verschuldigd.
 
Met een testament kunt u vermogen doorgeven aan uw kinderen. Dat is een van de manieren om minder vermogen over te houden en bij opname in een zorginstelling minder eigen geld bij te dragen. Het vermogen blijft daarmee wel in de familie.
U kunt ook schenkingen aan uw kinderen doen. Daarmee wordt uw vermogen ook kleiner. Bovendien kunt u er met een goed schenkingsplan voor zorgen dat uw kinderen dan ook geen schenkbelasting over deze bedragen hoeven te betalen.
 
Wilt u meer weten over de vermogensinkomensbijtelling en uw mogelijkheden om de pijn te verzachten? Neem contact met ons op en wij leggen u alle mogelijkheden met daarbij horende gevolgen aan u voor zodat u een afgewogen keuze kunt maken.

Flex BV

Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht voor zowel bestaande als nieuw op te richten bv’s. Minder formaliteiten en meer flexibiliteit bij de inrichting van uw interne organisatie maakt de bv een aantrekkelijker ondernemingsvorm. Heeft u een bv, dan is het goed te weten of u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die het nieuwe bv-recht u biedt.
Lees verder….